Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School Sikar Best School
TOPPER'S ICSE LIST

ICSE Toppers

2019 - 2020
 • DEVIKA SONI
  ( 78.75% )

 • SHRUTI BAGARIA
  ( 79% )

 • DIKSHA HARALKA
  ( 86% )

 • BHOOMIKA RATHORE
  ( 86.5% )

 • MUSKAN KHAN
  ( 89.25% )

 • DIVAYA
  ( 90.5% )

2018 - 2019
 • MANAV JAKHAR
  88.25 %

 • MANSI SHARMA
  88.25%

 • DIVYANGI BATAR
  92.25 %

 • VIRENDAR SINGH
  77.75%

 • JIGYASA GORA
  79.5%